Search Results for:

PowerScan PBT7100

Máy quét mã vạch PowerScan PBT7100

Máy quét mã vạch PowerScan PBT7100 có tốc độ quét 390 scans/sec. Chuẩn IP65. Kết nối thông qua các trạm gốc (Base Station) hoặc trực tiếp với các thiết bị Bluetooth khác....

PowerScan PBT7100

Máy quét mã vạch PowerScan PBT7100

Máy quét mã vạch PowerScan PBT7100 Model Datalogic Powerscan PBT7100. Kết nối thông qua các trạm gốc hoặc trực tiếp với các thiết bị Bluetooth khác...

Gryphon GBT4100

Máy quét mã vạch Gryphon GBT4100

Máy quét mã vạch Gryphon GBT4100 có tốc độ 325 scans/giây. Máy bao gồm chân đế phát tín hiệu sóng radio và chuyển tải dữ liệu....

BI-500

Máy quét mã vạch BI-500

Máy quét mã vạch BI-500 có tia quét 1D Laser Class II or 1D&2D CMOS Imager (optional High Density Imager). Dùng hệ điều hành Windows CE 5.0 (WIN CE 4.2 PRO). Chuẩn công nghiệp IP54...

BI-300

Máy quét mã vạch BI-300

Máy quét mã vạch BI-300 có tia quét 1D Laser Class II or 1D&2D CMOS Imager (optional High Density Imager). Hệ điều hành Linux hoặc Windows CE 5.0 (WIN CE 4.2 PRO). Chuẩn công nghiệp IP30....

QuickScan QM2100

Máy quét mã vạch QuickScan QM2100

Máy quét mã vạch QuickScan QM2100 có góc quét rộng, nó đươc sản xuất ra để đọc những mã vạch dài và bị cắt ngắn. Tia quét mỏng, mở rộng dòng quét tối đa....