Search Results for: giay in ma vach

giấy in mã vạch

Máy quét mã vạch | Giấy in mã vạch | Máy in mã vạch

Máy quét mã vạch | Giấy in mã vạch | Máy in mã vạch Trong thời đại phát triển của công nghệ thông tin, quản lý sản phẩm, thông tin cá nhân, bảo mật thông tin cũng ngày càng mở rộng và ứng dụng cho nhiều lĩnh vực trong xã...

Gi___y_in_m___v__4d899d06c4fec

Giấy in mã vạch khổ 110m

Giấy in mã vạch khổ 110mm dùng cho máy in mã vạch chuyên dụng được chia làm 2 hoặc 3 tem: tem vỡ và tem liền mã hàng thường sử dụng decal Fasson....

Gi___y_in_m___v__4d897b672a173

Giấy in mã vạch vải satin

Vải satin in mã vạch có mặt vải satin trắng, keo acrylic đế giấy kraft pe. Vải satin in mã vạch có sử dụng trong ứng dụng nhãn, ngành da giầy, may mặc....

Gi___y_in_m___v__4d897d1ee6b78

Giấy in mã vạch cảm nhiệt gián tiếp

Giấy in mã vạch cảm nhiệt gián tiếp có mặt giấy tổng hợp, keo acrylic, đế giấy kraft pe. Giấy in mã vạch cảm nhiệt gián tiếp chịu dầu, dễ in giấy, dai....

Gi___y_in_m___v__4d8965ad3ca9a

Giấy in mã vạch cảm nhiệt trực tiếp

Giấy in mã vạch cảm nhiệt trực tiếp có mặt giấy tổng hợp, keo acrylic, đế giấy Glassine tráng silicon. Giấy in mã vạch cảm nhiệt trực tiếp không cần ruy băng....

Gi___y_in_m___v__4d8951e4222f3

Giấy in mã vạch decal A4

Giấy in mã vạch decal A4 bế mọi kích thước nhãn trên tờ A4. - Giấy in mã vạch decal mặt nhám. - Giấy in mã vạch decal loại bóng mờ Thương hiệu giấy Fasson, Khamisticker, Lintec......