Bạn đang xem: Trang chủ

Mã vạch Việt Nam xin kính chào quý khách!

Mực in Resin 110m x 300m
Mực in Resin 110m x 300m
Giấy in mã vạch cảm nhiệt gián tiếp
Giấy in mã vạch cảm nhiệt gián tiếp
Máy quétmã vạch Datalogic Dragon M131
Máy quétmã vạch Datalogic Dragon M131
Giấy in mã vạch cảm nhiệt trực tiếp
Giấy in mã vạch cảm nhiệt trực tiếp
Mực in mã vạch Wax 300m
Mực in mã vạch Wax 300m
Máy in mã vạch ZEBRA – 105SL
Máy in mã vạch ZEBRA – 105SL
Máy card Zebra P110m - Đơn card - đơn mặt
Máy card Zebra P110m - Đơn card - đơn mặt
Máy quét mã vạch Zebex Z 3051 BT
Máy quét mã vạch Zebex Z 3051 BT
Đầu đọc mã vạch Datalogic Touch 90
Đầu đọc mã vạch Datalogic Touch 90
Đầu đọc mã vạch Metrologic MS9590
Đầu đọc mã vạch Metrologic MS9590
Cutter
Cutter
Máy in mã vạch ZEBRA – ZM400
Máy in mã vạch ZEBRA – ZM400