Bạn đang xem: Trang chủ

Mã vạch Việt Nam xin kính chào quý khách!

Đầu đọc mã vạch Datalogic Gryphone D230
Đầu đọc mã vạch Datalogic Gryphone D230
Máy in thẻ đơn màu - đơn mặt Zebra P330i
Máy in thẻ đơn màu - đơn mặt Zebra P330i
Máy quét mã vạch Honeywell (Metrologic) MS-1690
Máy quét mã vạch Honeywell (Metrologic) MS-1690
Peel & Present
Peel & Present
Đầu đọc mã vạch Unitech MS180
Đầu đọc mã vạch Unitech MS180
Đầu đọc mã vạch Delfi Scan M71
Đầu đọc mã vạch Delfi Scan M71
Cutter
Cutter
Đầu đọc mã vạch ZEBEX Z-3021
Đầu đọc mã vạch ZEBEX Z-3021
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6070
Đầu đọc mã vạch Zebex Z-6070
Decal - giấy in mã vạch Vellum
Decal - giấy in mã vạch Vellum
Đầu đọc mã vạch Riotec LS6000
Đầu đọc mã vạch Riotec LS6000
Đầu đọc mã vạch Symbol LS1203
Đầu đọc mã vạch Symbol LS1203