Giấy decal in mã vạch xi bạc

Giấy decal in mã vạch xi bạc sử dụng bề mặt pet màu bạc, keo acrylic và đế giấy kraft tráng PE dùng trong nhiều ứng dụng cho chất in trên giấy decal in mã vạch xi bạc đẹp.

Giấy decal in mã vạch xi bạc sử dụng bề mặt pet màu bạc, keo acrylic và đế giấy kraft tráng PE dùng trong nhiều ứng dụng cho chất in trên giấy decal in mã vạch xi bạc đẹp.

Mặt: Màng PET màu bạc

– Keo: Acrylic

– Đế: Giấy Kraft tráng PE

– Quy cách chuẩn: 0.49 m x 200 m

– Đặc điểm: Mặt ánh bạc bóng, dai. Dùng trong các ứng dụng thông thường.

0/5 (0 Reviews)