Nhãn đục lỗ biên

Nhãn đục lỗ biên là một loại nhãn in có biên độ được đục lỗ sử dụng trong văn phòng, siêu thị bán sản phẩm nhầm những thông tin sản phẩm. Nhãn đục lỗ biên có nhiều ưu điểm.

Danh mục:

Nhãn đục lỗ biên là một loại nhãn in có biên độ được đục lỗ sử dụng rất nhiều trong văn phòng, siêu thị bán sản phẩm nhầm những thông tin sản phẩm. Nhãn đục lỗ biên có nhiều ưu điểm và chất lượng tốt cho khách hàng lựa chọn.

0/5 (0 Reviews)