Mã Vạch Việt Nam » Công nghệ mã vạch » Việc sử dụng chính xác của một máy quét mã vạch

Việc sử dụng chính xác của một máy quét mã vạch

Nếu bạn có kế hoạch để chạy một cửa hàng rất nhỏ, đôi khi được gọi là “Mẹ và con” cửa hàng, bạn có thể truy nhập thông tin giá cả chênh lệnh của khách hàng. Đối với một hoạt động quy mô lớn hơn, tuy nhiên, bạn có thể cần một máy quét mã vạch và các hệ thống máy tính kèm theo. Trước khi bạn mua máy quét mã vạch của bạn, nó rất hữu ích để học cách đầu tiên một hệ thống như vậy được sử dụng.

Một máy quét mã vạch, còn được gọi là một đầu đọc mã vạch, là một thiết bị có khả năng đọc dữ liệu từ một mã vạch in. Một mã vạch được tạo thành từ một tập các dòng, đại diện cho thông tin về một sản phẩm. Máy quét phải kết nối với một hệ thống máy tính để lấy và lưu trữ thông tin về sản phẩm.

Một máy quét mã vạch truyền một chùm ánh sáng cực tím (thường là màu đỏ tươi) khi được hỗ trợ trên. Ánh sáng liên tục tìm kiếm sự hiện diện của một mã vạch. Một số máy quét công nghiệp-sức mạnh (được gọi là máy quét laser tầm xa) có đèn chiếu sáng đủ mạnh để nhận mã vạch từ khắp phòng.

Một số máy quét mã vạch đến trong các mô hình thiết bị cầm tay, trong khi những người khác đang đứng yên. Các mô hình thiết bị cầm tay kết nối với một hệ thống máy tính thông qua cổng USB hoặc không dây và di động, đó là lý do tại sao chúng lý tưởng để sử dụng trong một kho hàng tồn kho.

Trong trường hợp của một máy quét văn phòng phẩm, chẳng hạn như các loại thủ quỹ sử dụng tại các siêu thị lớn, người dùng phải mang sản phẩm đến các máy quét để đọc mã vạch. Một loại văn phòng phẩm máy quét mã vạch là một máy quét khe, cho phép người dùng để swipe thẻ có chứa một mã vạch. Bạn có thể cần loại máy quét nếu bạn có kế hoạch yêu cầu các thành viên tại doanh nghiệp của bạn.

Ngoài các máy quét, bạn cũng cần một hệ thống máy tính tương thích (cho dù là một máy tính, máy tính xách tay hoặc đăng ký kỹ thuật số) để tải về, quá trình và duy trì thông tin về các mục mà bạn đã quét. Ngoài ra, các phần mềm thích hợp phải được cài đặt trên hệ thống máy tính để nó có thể quản lý thông tin. Trong một số trường hợp, các máy quét có thể truyền tải dữ liệu vào một bảng tính, cơ sở dữ liệu hoặc từ chương trình xử lý cơ bản

Để sử dụng một máy quét mã vạch rất đơn giản một khi bạn đã thiết lập nó. Đầu tiên, hãy kiểm tra các máy quét để đảm bảo ánh sáng độc giả đang hoạt động. Tiếp theo, đặt ánh sáng máy quét ở trung tâm của mã vạch và chờ cho máy quét để lấy dữ liệu. Bạn có thể phải di chuyển ánh sáng quét lên và xuống mã vạch để có được một đọc.Khi thiết lập một máy quét mã vạch cho lần đầu tiên, bạn có thể được yêu cầu để quét một vài mã sơ bộ để chương trình thiết bị đúng cách.