Giấy in mã vạch cảm nhiệt gián tiếp

Giấy in mã vạch cảm nhiệt gián tiếp có mặt giấy tổng hợp, keo acrylic, đế giấy kraft pe. Giấy in mã vạch cảm nhiệt gián tiếp chịu dầu, dễ in giấy, dai.

Giấy in mã vạch cảm nhiệt gián tiếp có mặt giấy tổng hợp, keo acrylic, đế giấy kraft pe. Giấy in mã vạch cảm nhiệt gián tiếp chịu dầu, dễ in giấy, dai.

– Mặt: Giấy tổng hợp

– Keo: Acrylic

– Đế: Giấy Kraft tráng PE.

– Quy cách chuẩn: 1.00 m x 500 m

– Đặc điểm: Giấy tổng hợp, có cả ưu điểm chịu dầu, nước của màng và dễ in của giấy, dai. Dùng trong các ứng dụng đặc biệt.

0/5 (0 Reviews)