Mã Vạch Việt Nam » Công nghệ mã vạch » Australia được ủy quyền trực tuyến số mã vạch

Australia được ủy quyền trực tuyến số mã vạch

GS1 tại Úc đã đưa ra mã vạch Express, một trang web rõ ràng cho các thành viên mới để đặt hàng số mã vạch GS1 được ủy quyền trực tuyến. Mã vạch nhanh giúp bạn có được số mã vạch của bạn trực tuyến một cách dễ dàng, ngay lập tức và an toàn.

Số mã vạch trực tuyến đặt hàng Made Easy By mã vạch nhanh. Mã vạch GS1 nhanh của Úc là thẳng về phía trước, ngay lập tức, an toàn và cung cấp cho bạn:

  • Số GS1 duy nhất và được cấp phép của riêng bạn
  • Số lượng có thẩm quyền của mình bằng cách GS1 Úc ủy quyền GS1
  • Một số mã vạch của Úc cho phép bạn để thương mại tại địa phương và trên toàn cầu

    Nhiều nhà bán lẻ tại Úc yêu cầu bạn phải có một mã vạch GS1 có thẩm quyền về sản phẩm của bạn. Có mã vạch không chính xác về các sản phẩm có thể dẫn đến chi phí đáng kể.

    GS1 Úc là nơi có thẩm quyền duy nhất tại Úc để có được một số mã vạch GS1 trực tuyến. Các doanh nghiệp có sự an toàn của biết số mã vạch của họ tại địa phương và duy nhất toàn cầu. Các trang web mã vạch Express được thiết kế để tải một cách nhanh chóng để làm cho quá trình đặt hàng trực tuyến mã vạch như sắp xếp hợp lý nhất có thể

    Sử dụng mã vạch nhanh và tránh các vấn đề như các nhà bán lẻ từ chối sản phẩm của bạn, phải in lại bao bì và đóng gói lại phải sản phẩm của bạn. GS1 Úc là một phần của mã vạch toàn cầu và tổ chức đánh số mà giấy phép số mã vạch có thẩm quyền để doanh nghiệp của bạn, cho phép các doanh nghiệp để thương mại với các số địa phương và trên toàn cầu