Mã Vạch Việt Nam » Công nghệ mã vạch » AUTOPROOF PRO ™ MÃ VẠCH

AUTOPROOF PRO ™ MÃ VẠCH

Đạt được 100% độ chính xác về vật liệu quét và in ấn. Tự động nhận diện, giải mã và xác nhận tất cả các mã vạch trong tài liệu kỹ thuật số và quét.

Bằng cách sử dụng một cái click chuột đơn giản, tất cả các mã vạch chuẩn nằm trong tài liệu, nhấn mạnh, sau đó hiển thị. Khai thác có thể nhanh chóng xác minh giá trị mã vạch sau đó xử lý cho phù hợp.

AutoProof Pro ™ mã vạch là một phần của một hệ thống mô-đun tích hợp trong bộ sưu tập Pro ™ AutoProof hình ảnh Suite. Bộ sưu tập này là 21 CFR Phần 11 tuân thủ và có một kho lưu trữ để lưu trữ tất cả các dự án mã vạch cho phép dễ dàng thu hồi và xử lý.