Mã Vạch Việt Nam » Công nghệ mã vạch » Bạn có biết mã vạch của bạn?

Bạn có biết mã vạch của bạn?

Các bằng sáng chế đầu tiên cho một mã vạch đã được cấp cho các nhà phát minh Norman Joseph Woodland và Bernard Silver vào ngày 07 tháng 10, năm 1952 Kể từ khi sử dụng thương mại đầu tiên vào năm 1966, mã vạch đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Từ mã UPC vào các mặt hàng tạp hóa, để các thẻ RFID trên pallet vận chuyển, mã vạch cho phép theo dõi các sản phẩm, tài sản và con người.

Mã vạch khác nhau đã được phát triển trong những năm qua để giải quyết các vấn đề cụ thể cho các ngành công nghiệp khác nhau. Bán lẻ, sản xuất, chăm sóc sức khỏe và các ngành công nghiệp, ví dụ, có những ứng dụng khác nhau và tiêu chuẩn công nghiệp. Vì vậy, mặc dù nhiều người trong chúng ta đã quen thuộc với mã vạch nói chung, các loại khác nhau của mã vạch là duy nhất và đã tiến hóa để đáp ứng một nhu cầu cụ thể.

Hiện nay có rất nhiều loại mã vạch, mỗi loại tương ứng với 1 tính năng riêng. Bạn đã từng suy nghĩ mình sẽ dùng loại nào chưa.