Các mã vạch mới

Mã vạch ngày càng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Điển hình cho những cải tiến này là USPS thông minh -Thư gói mã vạch (IMpb), Mã vạch 2D Hàn Tín (Trung Quốc), DotCode.

* USPS thông minh -Thư gói mã vạch (IMpb)

Các IMpb cung cấp dữ liệu gói cấp chi tiết và cho phép Bưu điện Mỹ để tăng cường khả năng theo dõi gói của nó.

* Mã vạch 2D Hàn Tín

Mã vạch 2D Hàn Tín được dự định là “quốc gia 2D mã vạch tượng trưng của Trung Quốc”. Sức mạnh của mã vạch 2D này là mã hóa tối ưu hóa các ký tự Trung Quốc.

* DotCode

Các DotCode đã được phát triển với tốc độ cao và theo yêu cầu in trên nhãn hoặc trực tiếp trên sản phẩm. Nó phù hợp nhất cho một phần trực tiếp đánh dấu (DPM) với mực máy bay phản lực hoặc laser.