Mã Vạch Việt Nam » Mua bán » Đầu Đọc Thẻ RFID IF40

Đầu Đọc Thẻ RFID IF40

Đầu Đọc Thẻ RFID IF40

Đầu Đọc Thẻ RFID IF40 một thiết bị ngoại vi thông minh – có khả năng lọc nội bộ để giảm lưu lượng mạng.

* Tính năng

– Một thiết bị ngoại vi thông minh – có khả năng lọc nội bộ để giảm lưu lượng mạng

– Phần mềm cấu hình để đọc / ghi EPC Class 1, EPC Gen 2 và ISO thẻ

– Cấu hình hoạt động ở 865MHz, 869MHz, 915MHz hoặc 950MHz

– Trực tiếp theo dõi và phát hiện sự hiện diện và điều khiển đèn tín hiệu

– Có thể tải firmware đáp ứng ISO 18.000-6C