Mã Vạch Việt Nam » Công nghệ mã vạch » Định dạng mã vạch

Định dạng mã vạch

Xác định tài sản vật chất một cách nhanh chóng và chính xác với các điều khiển Silverlight sản xuất hình ảnh mã vạch trên màn hình để Conformant mã vạch phổ biến nhất và sử dụng rộng rãi trên thế giới.

Xác định chính xác – Hiển thị các định dạng mã vạch tiêu chuẩn mà sẽ cho phép bạn xác định chính xác SKU, GTIN, bưu kiện, thùng carton, pallet và nhiều hơn nữa. Kiểm tra chữ số tự động

Chính xác Trải dài – Bạn hoàn toàn kiểm soát chiều cao và chiều rộng của hình ảnh mã vạch, và làm thế nào hay nó nên tôn trọng tỷ lệ khung hình.

Ẩn văn bản có thể đọc được – Kiểm soát cho dù bạn muốn hiển thị văn bản có thể đọc được mã vạch của bạn bên dưới.