Mã Vạch Việt Nam » Mua bán » Intermec IA 31A Enclosed Dipole

Intermec IA 31A Enclosed Dipole

Intermec IA 31A Enclosed Dipole

Intermec IA 31A Enclosed Dipole là Ăng ten phân cực tròn này vá được thiết kế để tăng cường tiếp nhận tín hiệu trong các môi trường nơi có sự hiện diện của đa đường và tán xạ cao.

0/5 (0 Reviews)