Mã Vạch Việt Nam » Mua bán » Intermec IA 33a RFID

Intermec IA 33a RFID

Intermec IA 33A RFID

Intermec IA 33A RFID là Radar vững chắc chống chọi điều kiện khắc nghiệt của môi trường, bao gồm tiếp xúc với bức xạ UV và độ ẩm cao.

* Tính năng

– Chóng chọi bức xạ UV và độ ẩm cao.
– Sử dụng một thiết kế mạch in cho một gói nhỏ thấp profile,.
– Điều chỉnh khung gắn cho tường và góc lắp. Cung cấp lắp đặt linh hoạt tối đa.