Mã Vạch Việt Nam » Công nghệ mã vạch » Kỷ niệm 40 năm của mã vạch

Kỷ niệm 40 năm của mã vạch

Năm 1973, các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp đã thống nhất chọn một tiêu chuẩn duy nhất để nhận dạng sản phẩm đó chính là mã vạch. Vào ngày 03/4/1973, ngành công nghiệp buôn bán tạp phẩm Mỹ đã cùng nhau chọn mã vạch một chiều làm tiêu chuẩn công nghiệp của họ để phân định sản phẩm, hiện được biết đến như mã vạch GS1.

Việc này dẫn đến sự hình thành nên Hội đồng mã thống nhất UCC (Uniform Code Council) năm 1974 quản trị hệ thống mã số UPC (Universal Product Code) tại Mỹ. Ba năm sau, 12 nước ở Châu Âu đã thành lập Hội mã số vật phẩm Châu Âu EAN (European Article Numbering) tại Bỉ. EAN xây dựng một loại mã vạch hoàn toàn tương thích với UPC. Hai tổ chức sau đó đã hợp nhất thành GS1.

Các tiêu chuẩn phân định sản phẩm không chỉ để gán và quét nhãn trên hàng hóa: nó còn tạo khả năng cho một thị trường toàn cầu. Vào ngày 26/6/1974, lúc 8:01 sáng, mã vạch GS1 đầu tiên đã được quét lần đầu tại Trou, Ohio. Sharon Buchaman, người phụ nữ điều khiển máy quét đã thốt lên “Đây là một lượt quét nhỏ đối với người (phụ nữ) nhưng lại là một đột biến lớn đối với nhân loại”. Việc mọi người nghĩ Neil Armstrong đặt bước đi đầu tiên trên mặt trăng là một cái gì đó phi thường thì dễ hiểu hơn đối với việc Sharon Buchanan, người đã quét mã vạch đầu tiên, đo lường được tính quan trọng của lần quét sơ khai này. Làm sao mà bà ấy đã có thể hình dung được việc, 40 năm sau, hơn 5 tỷ sản phẩm được quét hàng ngày, trên khắp thế giới?

Sử dụng các tiêu chuẩn GS1 cho phép truy xuất nguồn gốc và thúc đẩy một chuỗi cung ứng an toàn và an toàn bằng cách cung cấp khả năng hiển thị lớn hơn, độ chính xác và hiệu quả vì lợi ích của tất cả các bên liên quan. Ngăn chặn lỗi y tế, cho phép truy xuất nguồn gốc và thu hồi, chống hàng giả là mối quan tâm hàng đầu trong tâm trí phải đối mặt với lĩnh vực y tế, và các tiêu chuẩn GS1 đang giúp đỡ để giải quyết những vấn đề này.