Mã Vạch Việt Nam » Công nghệ mã vạch » MÃ QR LIÊN KẾT VỚI CHƯƠNG TRÌNH THỜI TRANG

MÃ QR LIÊN KẾT VỚI CHƯƠNG TRÌNH THỜI TRANG

Bloomingdale, một công ty thời trang đã sử dụng mã QR trên ấn phẩm quảng cáo mới để thúc đẩy chương trình phần thưởng Loyallist mới.

Khi mã được quét, các độc giả sẽ được cung cấp thông tin cơ bản về chương trình và phần thưởng của chương trình thời trang này.

Đây không hẳn là một trào lưu mới của việc sử dụng QR Code. Nhưng nó đã hoạt động khá tốt và rộng rãi để truyền bá thể kệ cuộc thi, phần thưởng chương trình đến với người tham gia, và các sản phẩm thời trang của thí sinh với người tiêu dùng.

Cho dù ý tưởng cuối cùng này đăng ký hay không, các công ty cần phải có vận dụng những trang wed xã hội để chia sẻ thể lệ của chương trình. Cuối cùng, các công ty làm một công việc tốt tiếp cận với người tiêu dùng thông qua điện thoại thông minh, và giữ cho khán giả như rộng nhất có thể, bằng cách cung cấp một mã văn bản. Điều đó không có gì khó khăn đối với mã vạch 2D.