Mã Vạch Việt Nam » Công nghệ mã vạch » Mã QR thay thế hướng dẫn viên du lịch

Mã QR thay thế hướng dẫn viên du lịch

Trong các chuyến đi du lịch tới châu Âu vào Montepulciano một thị trấn Ý. Tại đây khách du lịch sẽ không phải chi trả tiền cho các hướng dẫn viên du lịch để được hướng giới thiệu về lịch sử tại đây

Tòa nhà mang tính chất lịch sử này có cài đặt mã vạch để du khách tiềm hiểu về lịch sử của chúng.

———————————————————————————————-

Mã QR thay thế hướng dẫn viên du lịch

Trong các chuyến đi du lịch tới châu Âu vào Montepulciano một thị trấn Ý. Tại đây khách du lịch sẽ không phải chi trả tiền cho các hướng dẫn viên du lịch để được hướng giới thiệu về lịch sử tại đây

Tòa nhà mang tính chất lịch sử này có cài đặt mã vạch để du khách tiềm hiểu về lịch sử của chúng.

Lịch sử tái hiện giống như bối cảnh cho mỗi bộ phim Disney trong hơn 20 năm qua. Để truyền tải những câu chuyện của một số tòa nhà mang tính bước ngoặt của họ, thị trấn đã lắp đặt trạm mã QR dọc theo hẹp, quanh co con đường của thị trấn.

Mỗi người ngồi ở phía trước của tòa nhà với các hướng dẫn rõ ràng (trong tiếng Ý chỉ) làm thế nào để sử dụng mã QR và những gì mong đợi.

Khi người qua đường chụp mã QR, họ được đưa đến một trang đích điện thoại di động được kích hoạt, có một lịch sử ngắn và sự kiện thú vị về tòa nhà đặc trưng. Cơ bản là một hướng dẫn viên di động.