Mã Vạch Việt Nam » Công nghệ mã vạch » Mã vạch ActiveX Controls

Mã vạch ActiveX Controls

Mã vạch ActiveX Controls là chính xác và hiệu quả, họ không giới hạn 96 DPI, nhưng họ sẽ tự động raster cho các thiết bị đầu ra (chẳng hạn như một máy in) sản xuất mã vạch chất lượng cao.

Ưu điểm là dễ dàng cài đặt và sửa đổi trong HTML hoặc với FrontPage. Không yêu cầu bất kỳ sửa đổi tùy chỉnh đến máy chủ. Xử lý xảy ra tại các máy trạm mà giảm tải việc xử lý hình ảnh mã vạch từ máy chủ.

Có thể được tự động tải từ các trang web với các file CAB ký , được cung cấp trong phiên bản mới nhất của sản phẩm.

Tương thích với Internet Explorer 4 và ở trên cũng như các trình duyệt khác có hỗ trợ ActiveX Controls.

Kiểm soát phải được cài đặt trên mỗi máy tính có hiển thị mã vạch, tuy nhiên, điều này có thể được tự động hóa bằng cách sử dụng các tập tin CAB. Dễ dàng cài đặt và sửa đổi.