Mã Vạch Việt Nam » Công nghệ mã vạch » Mã vạch cho những chú ong nhỏ

Mã vạch cho những chú ong nhỏ

Mã vạch cho những chú ong nhỏ

Tiến sĩ Buchmann – Trung tâm Nghiên cứu ong, Tucson, Arizona Hoa Kỳ muốn tìm một cách để theo dõi những con ong khi nó rời tổ. Ông cần phải biết làm thế nào những con ong bay xa để tìm phấn hoa, nó đang đi bao lâu và bao lâu nó để lại và trở về tổ. Câu trả lời sẽ giúp cho việc nuôi ong của ông nâng cao năng suất và lợi nhuận.

———————————————————————————————-

Mã vạch cho những chú ong nhỏ

Tiến sĩ Buchmann – Trung tâm Nghiên cứu ong, Tucson, Arizona Hoa Kỳ muốn tìm một cách để theo dõi những con ong khi nó rời tổ. Ông cần phải biết làm thế nào những con ong bay xa để tìm phấn hoa, nó đang đi bao lâu và bao lâu nó để lại và trở về tổ. Câu trả lời sẽ giúp cho việc nuôi ong của ông nâng cao năng suất và lợi nhuận.

Nếu một mã vạch nhỏ có thể được gắn liền với những con ong, mô hình bay của nó có thể được theo dõi. Đề nghị Tiến sĩ Buchmann “với danh tiếng của Data2 cho công nghệ nhận dạng khéo léo, chúng tôi được yêu cầu phát triển một hệ thống mã hóa thanh cho những con ong. Nhãn mã vạch đã được thu nhỏ, trọng lượng nhẹ (để không làm ảnh hưởng đến khí động học của các con ong), bền, và cung cấp đầu tiên quét có thể đọc được”.

Làm thế nào mà chúng ta tạo ra mã vạch nhỏ nhất thế giới? Chúng tôi phát triển một 1/20th nhãn giấy trọng lượng của một con ong phấn hoa mang, hình để phù hợp với ngực của một con ong. Để cho phép chúng tôi sản xuất các nhãn nhỏ như vậy, các mã vạch được tạo ra bằng cách sử dụng quá trình photocomposition của chúng tôi in dòng cá nhân nhỏ như 1/1000 “rộng. Áp dụng các nhãn, mỗi con ong đã được đưa vào giấc ngủ cho hai giây với sự bùng nổ ngắn của khí carbon dioxide, cho các nhà nghiên cứu có đủ thời gian để nhanh chóng dán nhãn nhỏ xíu trên lưng ong. Một máy quét laser gắn trên lối vào đường hầm hình về tổ sau đó ghi lại hoạt động của mình.