Mã Vạch Việt Nam » Công nghệ mã vạch » Mã vạch in trên băng nhựa đeo tay riêng biệt

Mã vạch in trên băng nhựa đeo tay riêng biệt

Từ năm 1984 việc sử dụng mã vạch với bệnh viện cổ tay (bar-band) đã được phát triển. Giải pháp hệ thống là giúp bệnh nhân nhận được dịch vụ an toàn hơn và tốt hơn mà chi phí ít hơn và là một sự lãng phí thời gian.

Mã vạch được in trực tiếp trên các băng nhựa đeo ở cổ tay, được cài đặt sau khi cài đặt mã vạch xả bệnh nhân đeo tay tách ra từ bệnh nhân tiếp theo có thể được sử dụng, mã vạch này sẽ được đối chiếu khi xuất viện.

Thông tin đăng ký bằng máy quét mã vạch nhanh hơn nhiều so với mắt người. Tiết kiệm chi phí. Tăng độ an toàn bệnh nhân (ví dụ như lấy máu ở một số bệnh nhân có thể chuyển máu hoặc có thể có một bệnh nhân máu được thực hiện nhiều lần vô ích). Việc sử dụng mã vạch trong thai sản cổ tay đơn vị có mã vạch cho các bà mẹ có thể sử dụng tất cả các chi tiết để cho mẹ và con. Nó cũng có thể chứa các trường hợp xác định mã vạch (mẹ và con).

Máy in có thể in màu trên băng cung cấp, các băng có thể tạo ra chuỗi dài của các thanh mã trên cổ tay. Các mẫu và mã vạch đeo ở cổ tay chống thấm nước, chống xước, an toàn cao.

Hiện nay mã vạch in trên thẻ nhựa được áp dụng rộng trong các bệnh viện, đặc biệt là khoa sản.