Mã Vạch Việt Nam » Mua bán » Máy đọc thẻ RFID IF5

Máy đọc thẻ RFID IF5

Máy đọc thẻ RFID IF5

Máy đọc thẻ RFID IF5 là một thiết bị thông minh có khả năng lưu trữ các ứng dụng.

Intermec IF5 đọc RFID cố định không chỉ có thể đọc và ghi thông tin RFID bên cạnh đó còn để sử dụng xử lý nội bộ để thu thập, bộ lọc và chuyển thông tin RFID vào các ứng dụng bên ngoài thông qua Ethernet hoặc kết nối không dây 802.11g

* Tính năng

– Một thiết bị thông minh có khả năng lưu trữ các ứng dụng.

– Phần mềm cấu hình để đọc và viết EPC Gen2 và ISO Tags.

– Hoạt động ở 865-868 MHz ETSI, hoặc FCC 902-928 MHz. Theo dõi và phát hiện sự hiện diện kiểm soát và đèn tín hiệu.

– Được xây dựng trong Java Script để phát triển ứng dụng nhanh chóng.

– Triển khai dịch vụ

– Ethernet và Wifi

– Được xây dựng trong thiết bị quản lý

– Cấp điện nội bộ