Mã Vạch Việt Nam » Công nghệ mã vạch » Máy pha cà phê bằng mã vạch

Máy pha cà phê bằng mã vạch

Phát minh mới, máy pha cà phê Nespresso VirtuoLine không thể nào dễ dàng hơn để sử dụng. Không giống như phiên bản cũ của Nespresso, nơi bạn phải nói với máy bao nhiêu nước để sử dụng cho mỗi viên nang cà phê cá nhân, máy tính mới đã được xây dựng cho hoàn hảo đổ. Làm thế nào? Mã vạch, tất nhiên.

Mỗi cà phê hoặc cà phê viên nang được xây dựng để phù hợp với máy tính mới có một mã vạch được in ở mặt dưới. Điều này cho phép người sử dụng chỉ cần đặt các viên nang trong máy tính và bật nó lên mà không cần phải nhấn bất kỳ nút nào khác. Các mã vạch sẽ cho máy bao nhiêu nước để thêm để tạo ra các hoàn hảo cà phê hoặc cà phê giải khát.

Mỗi pha cà phê espresso và cà phê hương vị có một mã vạch riêng biệt. Một nướng mạnh hơn có thể yêu cầu nhiều hơn hoặc ít nước, hoặc nước ở nhiệt độ khác nhau hơn, nói, một rang vừa.