Mã Vạch Việt Nam » Công nghệ mã vạch » Máy quét mã vạch kiểm tra cử tri tổng thống

Máy quét mã vạch kiểm tra cử tri tổng thống

Cũng như máy quét mã vạch kiểm đếm giá của cửa hàng tạp hóa, các siêu thị, máy quét mã vạch này cũng được áp dụng trong cuộc bỏ phiếu sớm tổng thống ngày 06 tháng 11 năm 2013 vừa qua tại Polk County – Hoa Kỳ.

Một nhân viên phòng phiếu tại địa điểm bỏ phiếu sớm cùng với máy quét mã vạch

Polk County Kiểm toán cho Đảng Dân Chủ nói “sử dụng máy quét mã vạch để quét thẻ cử tri, giấy phép đăng ký lái xe khi đi bầu cử là hình thức khá mới nhưng đã đem lại hiệu quả khá tốt. Mọi công việc của cuộc bầu cử diễn ra khá nhanh chóng”

Tuy nhiên bên phía Đảng Cộng Hòa lại không đồng tình cho việc này, Ngoại trưởng của Đảng Cộng Hòa đã yêu cầu các cơ quan lập pháp can thiệp. Và theo Đảng này bỏ phiếu là việc các cử tri phải xuất trình giấy tờ nhận dạng và được chính con người kiểm kê, không dùng máy móc.

Theo một bộ phận tại đây việc áp dụng mã vạch để kiểm phiếu sẽ tiết kiệm được khá nhiều thời gian, và chính xác. Nhưng cũng có một bộ phận khác không đồng ý với việc này.