Mã Vạch Việt Nam » Công nghệ mã vạch » Na Uy ra mắt tiêu chuẩn mã vạch mới

Na Uy ra mắt tiêu chuẩn mã vạch mới

Mã vạch là sử dụng rộng rãi, nhưng lại không nói được một ngôn ngữ chung, chính vì vậy chính phủ Nauy đã ra tiêu chuẩn mới về mã vạch, cụ thể là trong ngành thủy hải sản – đóng hộp.

Các tiêu chuẩn mới bao gồm các yêu cầu về ghi nhãn của các đơn vị phân phối trong thương mại của cá và sản phẩm cá, và là một sáng kiến ​​được thực hiện bởi ngành giao thông vận tải và chuỗi tạp hóa.

Vận chuyển xử lý hàng hóa từ nhiều nhà sản xuất và đóng gói, và muốn tránh những sai lầm dẫn sử dụng, dẫn đến sự chậm trễ, khiếu nại chất lượng, giao hàng sai

Chuỗi tạp hóa phải áp dụng luật Na Uy, thông báo cho người tiêu dùng về ngày đánh cá, ngày thu hoạch, và các nhu cầu khác.

Tất cả tham gia vào việc chuẩn bị các tiêu chuẩn, bao gồm: Tiêu chuẩn về đánh bắt; sản xuất cá và đóng gói; nuôi cá; vận chuyển; chuỗi tạp hóa và xuất khẩu; các nhà cung cấp phần mềm và phần cứng; Liên đoàn Thủy sản Na Uy và Hiệp hội và đổi mới Na Uy.

Nhiệm vụ của nhóm làm việc là:

Phải hướng dẫn cho việc ghi nhãn các hộp cá trong văn bản mở và mã vạch

Mô tả nội dung thông tin, xác định bởi luật pháp Na Uy và những gì đã muốn bởi ngành công nghiệp

Chứng minh ví dụ cụ thể của mẫu nhãn cho các hộp

Trong một dự án thí điểm, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra rằng các tiêu chuẩn được quy hoạch đáp ứng các nhu cầu trong chuỗi giá trị trong thực tế. Họ cũng đã nghiên cứu một số công ty ở Na Uy, và tìm thấy sự cần thiết phải phát triển nhu cầu về năng lực và đầu tư vào phần cứng và mềm trong ngành công nghiệp Na Uy.

Mã vạch đã được sử dụng rộng rãi, tuy nhiên, thách thức là có rất nhiều hệ thống khác nhau và các thiết bị khác nhau rất nhiều trong sử dụng. Các hệ thống này không nói được một ngôn ngữ chung, các thông tin mà họ cung cấp cho thường khác nhau và trong nhiều trường hợp họ cung cấp thông tin không sử dụng được hoặc sai.

Một dự án thực hiện đã được thành lập dưới sự lãnh đạo của FHL. Đường chương trình sẽ sớm được bố trí dọc theo bờ biển Na Uy để giáo dục toàn ngành, tạo điều kiện cho họ thực hiện các tiêu chuẩn mới trên tàu vào năm 2014.

Khách hàng và nhà nhập khẩu tại các thị trường chính của cá Na Uy cũng sẽ được thông báo về các tiêu chuẩn mới.