Mã Vạch Việt Nam » Mua bán » RFID | Đầu đọc thẻ RFID IP4 Portable

RFID | Đầu đọc thẻ RFID IP4 Portable

RFID | Đầu đọc thẻ RFID IP4 Portable

RFID IP4 Portable là thiết bị di động RFID có khả năng đọc / ghi cho 700 series máy tính di động phổ biến

Chức năng Multi-protocol radio để sử dụng trên toàn thế giới

Có sẵn băng tần UHF trên toàn thế giới

Ăng ten tích hợp phân cực tròn đọc thẻ trong định hướng bất kỳ

Ăng ten tuyến tính tùy chọn tối đa hóa phạm vi đọc

Các IP4 đã sẵn sàng để tích hợp vào quản lý chuỗi cung ứng cho các hoạt động bán lẻ, sản xuất công nghiệp, và các ứng dụng hậu cần.

Các IP4 có sẵn trong băng tần UHF RFID, và sẽ không can thiệp với tiêu chuẩn công nghiệp PAN, mạng LAN hoặc WAN truyền xảy ra trong môi trường thu thập dữ liệu di động.