Mã Vạch Việt Nam » Mua bán » RFID | Intermec 915 MHz Container Tag

RFID | Intermec 915 MHz Container Tag

RFID | Intermec 915 MHz Container Tag

915 MHz Container Tag là một sản phẩm bền hiệu suất cao được thiết kế để sử dụng với pallet nhựa, nhưng trong đó có một hồ sơ theo dõi đã được chứng minh trong một loạt các ứng dụng.

Thẻ này là một trong những thiết kế linh hoạt nhất trong danh mục đầu tư do hiệu suất phù hợp của nó với một loạt các vật liệu.

– Ứng dụng điển hình bao gồm pallet, carton và theo dõi container.