Mã Vạch Việt Nam » Mua bán » RFID | Intermec 915 MHz ID Card

RFID | Intermec 915 MHz ID Card

RFID | Intermec 915 MHz ID Card

Intermec 915 MHz ID Card là thẻ ID định dạng thẻ tín dụng thẻ RFID đầu tiên trên thị trường để cung cấp cho cả hai xác định tầm xa và khả năng đọc / ghi nhiều lần.

Thẻ là 1 ý tưởng cho các ứng dụng bảo vệ ra vào ở nơi có 1 khoảng cách an toàn cần thiết. Nó đang được sử dụng ở biên giới Mỹ – Canada.

Ứng dụng điển hình bao gồm truy cập bảo mật và kiểm soát