Mã Vạch Việt Nam » Mua bán » RFID | Intermec 915 MHz Winshield Sticker Tag

RFID | Intermec 915 MHz Winshield Sticker Tag

RFID | Intermec 915 MHz Winshield Sticker Tag

Winshield Sticker Tag được tối ưu hoá để đính kèm vào kính chắn gió xe. Các thẻ này chủ yếu được sử dụng cho các ứng dụng thu phí đường cao tốc và cho kiểm soát truy cập ở các khu vực đậu xe hoặc các khu dân cư.

Các thẻ Windshield cũng đã được thực hiện vào một số dự án an ninh dân sự và quân sự. Thẻ được sản xuất trên chất chất liệu linh hoạt và bao gồm một bản phát hành lót dính để dễ cài đặt. truy cập các ứng dụng tiêu biểu như truy nhập xe, bãi đậu xe và cảnh báo.