Mã Vạch Việt Nam » Công nghệ mã vạch » Thay đổi hình ảnh mã vạch hiện hành?

Thay đổi hình ảnh mã vạch hiện hành?

Nhãn mã vạch được sử dụng rộng rãi để quản lý sản phẩm kinh doanh. Mã vạch là nhu cầu lớn tại điểm bán của hệ thống khi họ tăng tốc độ giao dịch và giúp dịch vụ khách hàng tốt hơn. Họ cũng rất hữu ích trong việc quản lý hàng tồn kho và kiểm soát trong bán lẻ, phân phối, đóng gói và cung cấp các ngành công nghiệp và Bưu điện và các khu vực ngân hàng. Mã vạch rất phổ biến do lợi ích khác nhau:

Cung cấp dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả tại các trạm trả phòng.

Theo dõi chi tiết sản phẩm và giúp trong việc quản lý chuỗi cung ứng.

Giúp đỡ trong màn hình chi tiết sản phẩm và giúp trong quản lý hàng tồn kho.

Loại bỏ lỗi của con người trong quản lý hàng tồn kho.

Mã vạch là máy có thể đọc được đại diện đồ họa của các chi tiết sản phẩm trên có thể quét, bề mặt thị giác. Mã vạch đang ở trong hình dạng của đường, quán bar, dấu chấm, hình chữ nhật, hình vuông vv với dung lượng lưu trữ khác nhau theo tượng trưng chữ của họ. mã vạch có 2 loại:

* Mã vạch tuyến tính: Mã vạch mà các cửa hàng chi tiết sản phẩm chỉ trong 1 Kích thước, và rộng hơn trong hình dạng được biết mã vạch tuyến tính. Chúng chứa các cấu trúc của các thanh màu đen và không gian màu trắng.

* Mã vch 2D: mã vạch lưu trữ chi tiết sản phẩm 2D trong 2 kích thước, vì thế họ lưu trữ số lượng lớn các dữ liệu trong không gian nhỏ trong hình dạng của hình chữ nhật, hình vuông và dấu chấm.

Phần mềm DRPU Barcode Maker được cung cấp hàng loạt các tuyến tính và mã vạch 2D phông chữ để đáp ứng tất cả các yêu cầu ghi nhãn các ngành công nghiệp. Phần mềm này sẽ tạo ra nhiều bản sao của nhãn mã vạch sử dụng ngẫu nhiên, liên tục và liên tục tạo ra các danh sách tùy chọn. Phần mềm được cung cấp nhiều công cụ vẽ để tùy biến thẻ mã vạch của bạn để đáp ứng tất cả các hướng dẫn ghi nhãn mác của công ty bạn. Phần mềm cung cấp tính năng nâng cao để lưu trữ các file log của nhãn mã vạch tạo của bạn để thay đổi chúng trong tương lai gần, bất cứ khi nào cần thiết.