Mã Vạch Việt Nam » Công nghệ mã vạch » Thế lưỡng nan lớn của mã vạch dược phẩm

Thế lưỡng nan lớn của mã vạch dược phẩm

Tổ chứ FDA là cơ quan trực thuộc Bộ Y tế và Sức khỏe con người của Hoa Kỳ đã tổ chức buổi họp về chất lượng và quản lý thuốc bằng mã vạch giữa các chuỗi cung ứng có liên quan.

Một số câu hỏi được đặt ra như, trong bao thuốc thường có kích thước nhỏ nó khó có thể bao gồm cả 2 mã vạch 1D và 2D.

Hiện nay, mã vạch 1D được yêu cầu về dược phẩm, và mã vạch 2D được thêm vào kể từ khi họ trở thành một yêu cầu chính thức vào năm 2017. Những người trong ngành công nghiệp dược phẩm cảm thấy rằng, “Yêu cầu mã vạch 2D mới mà không cần loại bỏ các yêu cầu mã vạch tuyến tính sẽ là kết quả tồi tệ nhất có thể bởi vì nó sẽ mất nhiều hơn bất động sản trên bao bì thuốc và sẽ trì hoãn việc sử dụng các mã vạch 2D sẽ trì hoãn việc lợi ích cho ngành công nghiệp và cho các bệnh nhân.

Trong khi các mã vạch trong ngành công nghiệp dược phẩm đã được kiểm tra một vài năm trở lại cho theo dõi và theo dõi các quy định, những người trong ngành công nghiệp đang kêu gọi cho việc loại bỏ các mã vạch 1D .

Để đảm bảo sự an toàn của dược phẩm trên toàn thế giới, hầu hết các chính phủ được yêu cầu số serial. Và trong khi các công ty dược phẩm có thể có được một số từ GS1 (một số hàng thương mại toàn cầu, hoặc GTIN), con số này có thể không được thêm vào một mã vạch UPC tiêu chuẩn thường được sử dụng trên hầu hết các mặt hàng.

Kể từ khi mã vạch UPC-A không hỗ trợ việc bổ sung các thông tin khác, chẳng hạn như một số, một số người đã quyết định đi với Mã-128 , có thể nhúng nhiều ký tự, chứ không phải là hai mã vạch riêng biệt. Tuy nhiên, mã vạch này là cực kỳ dài, và cũng không phù hợp cho bao bì nhỏ trong ngành công nghiệp dược phẩm.

Các giải pháp rõ ràng sẽ được di chuyển tới một mã vạch 2D. Tuy nhiên, hiện nay, Mỹ yêu cầu các loại thuốc được bán vào thị trường Mỹ được xác định với số serial của họ trong các hình thức của một mã vạch tuyến tính, để lại Mã-128.

Nhưng, dựa trên các cuộc gọi gần đây, có vẻ như FDA có thể được mở để xem xét lại các tiến thoái lưỡng nan mã vạch trong ngành công nghiệp dược phẩm.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xem xét rằng vẫn còn có rất nhiều công ty trong suốt chuỗi cung ứng dược phẩm vẫn còn những người chỉ có khả năng quét mã vạch 1D.