Mã Vạch Việt Nam » Công nghệ mã vạch » Ứng dụng mã vạch trong việc ghi hạn sử dụng của sữa

Ứng dụng mã vạch trong việc ghi hạn sử dụng của sữa

Để đảm bảo sức khỏe khi sử dụng và mua sản phẩm cần phải biết sản phẩm đó có còn hạn sử dụng hay không. Để đảm bảo quyền lợi và sứ dụng cũng như sức khỏe của người tiêu dùng nhãn hàng sữa Vinamilk đều in mã vạch hạn sử dụng là dãy số gồm 6 chữ số lên tất cả các sản phẩm của Vinamilk.

Để biết cách xem hạn sử dụng trên hộp sữa tươi, bạn hãy xem 6 số cuối trên phần đầu của hộp sữa.

Ví dụ: dãy số 011213 thì 2 số đầu ngày 01 là ngày hết hạn sử dụng sữa, 2 số giữa 12 là tháng hết hạn sử dụng sữa, 2 số cuối 13 là năm hết hạn sử dụng sữa. Có nghĩa là ngày hết hạn sử dụng hộp sữa này là ngày 01 tháng 12 năm 2013.

Mã vạch của sản phẩm không dùng để xem hạn sử dụng, mã vạch in trên sản phẩm chỉ để phân loại sản phẩm và quản lý giá trên máy. Trên khía cạnh nào đó mã vạch như một ngôn ngữ chung giúp nhận biết các loại sản phẩm khi sản phẩm lưu thông trên thế giới mặc dù hệ thống tiền tệ khác nhau.