Mã Vạch Việt Nam » Công nghệ mã vạch » UPS công nghệ mã vạch Donation Aids trong cứu trợ Haiti

UPS công nghệ mã vạch Donation Aids trong cứu trợ Haiti

UPS Tặng mã vạch Thiết bị quét để Salvation Army tháng vừa qua để giúp đỡ các gia đình những thực phẩm và đồ dùng thiết yếu

Việc hiến tặng đã hỗ trợ trong cứu trợ bằng cách cho phép Salvation Army để thay thế viết tay tấm thẻ giấy cũ với công nghệ mã vạch công nghệ cao. Công nghệ này đã đảm bảo rằng hơn 4.000 gia đình đã nhận được hiệu quả thực phẩm, chỗ ở và vật tư y tế.

Đây là lần thứ hai UPS đã vui lòng tặng công nghệ của họ để cứu trợ thiên tai. Sau khi cơn bão Katrina, hệ thống này đã được sử dụng để theo dõi vật nuôi di dời.