Mã Vạch Việt Nam » Công nghệ mã vạch » UPC và EAN ký hiệu là gì?

UPC và EAN ký hiệu là gì?

Bạn đã thật sự hiểu biết về sự khác biệt của mã vạch. Dưới đây là mã vạch EAN và UPC Barcode. Các EAN có chứa một số 13 chữ số và UPC có chứa một số 12 chữ số.

UPC-A: các mã vch ph biến nht M. ngày 03 tháng tư năm 1973: ngành công nghiệp tạp hóa chính thức thiết lập mã sản phẩm như mã vạch tượng trưng tiêu chuẩn cho sản phẩm đánh dấu, và UPC là tượng trưng mã vạch đầu tiên áp dụng rộng rãi. UPC-A dựa trên đề xuất của George J. Laurer, IBM. Một UPC-A mã vạch là mã vạch khách hàng Mỹ sẽ tìm thấy trên hầu như tất cả người tiêu dùng tốt trên các kệ hàng của một siêu thị địa phương, cũng như sách, tạp chí và báo. UPC-A mã vạch thường là mã vạch bạn cũng sẽ tìm thấy trên toàn thế giới trên đĩa CD.

EAN-13: mt ca UPC-A s dng quc tế. Tháng 12 năm 1976: sau khi chấp nhận các đặc điểm kỹ thuật ban đầu của UPC, George J. Laurer thêm một chữ số mười ba để cho phép xác định nước sản xuất và làm cho thế giới UPC rộng, EAN- 13 được sinh ra. EAN-13 là một siêu của UPC-A: một UPC- Một biểu tượng là một biểu tượng EAN-13 với các chữ số hệ thống số đầu tiên thiết lập là 0, ví dụ như UPC-A mã “012345678905” là như nhau hơn EAN-13 đang “0012345678905”.

ISBN:. Mt tp hp tin t ca EAN-13 cho sách năm 1960: một hệ thống được phát triển từ hai hệ thống được sử dụng vào thời điểm đó, đó là J Whitaker and Sons, Ltd tại Vương quốc Anh và hệ thống RR Bowker ở Mỹ Các từ 10 chữ số mã hệ thống SBN Anh được thông qua như ISBN vào năm 1972 Phân loại 978 có thể được kết hợp để tạo ra mã vạch EAN-13 với một kiểm tra mới. Việc sửa đổi thứ ba của mã ISBN đòi hỏi là 13 chữ số vào năm 2007 để phù hợp với tiêu chuẩn EAN-13, tiền tố 979 được giới thiệu.