Mã Vạch Việt Nam » Công nghệ mã vạch » Xúc tiến mã vạch tử thông minh trong năm 2014 bị ngăn cản

Xúc tiến mã vạch tử thông minh trong năm 2014 bị ngăn cản

Vào cuối tháng 11/2013, Hãng bưu chính Mỹ (USPS) công bố chương trình khuyến mãi của mình cho năm 2014. Một trong số đó là giảm giá cho bưu phẩm kinh doanh có sử dụng mã vạch tử thông minh (IMB) để giúp đỡ với máy phân loại. Kế hoạch cuối cùng ở đây là để giúp phát triển ngành công nghệ mã vạch, giúp các doanh nghiệp khi nói đến khả năng theo dõi và hiệu quả của mạng lưới bưu chính.

Tuy nhiên, theo một bài báo từ các bài viết về bưu kiện, cơ quan quản lý vào tháng trước rằng USPS sẽ không thể bắt đầu với yêu cầu mới này được.

“Uỷ ban điều tiết bưu chính cho biết các yêu cầu mã vạch sẽ thành lập thêm một chi phí cho các doanh nghiệp, và do đó đã có hiệu quả tăng giá thêm cho việc sử dụng dịch vụ bưu chính, mà nên được giới hạn trong cùng một giá trần để giảm lạm phát hàng năm”.

Các tổ chức đã được cung cấp một sự lựa chọn mới này, tuy nhiên họ vẫn quyết định trì hoãn và không tham gia vào chương trình này. Một phát ngôn viên cho người tiêu dung nói rằng “phán quyết của Ủy ban điều tiết bưu chính là “vô hình” và giữ lại công nghệ mới không làm gì để giúp USPS cải thiện hoạt động hoặc tạo ra doanh thu mới”.

Quyết định này của hãng USPS tuy không được thong qua nhưng cũng không có nghĩa là bưu phẩm nên quay lưng lại với sử dụng mã vạch tử thông minh. Công nghệ này có một số lợi ích mà bất kỳ công ty dựa trên gửi thư trực tiếp có thể tận dụng.