Giải pháp mã vạch

Vận chuyển hậu cần

Do điều kiện kinh doanh ngày càng khó khăn nên vận chuyển hàng hoá và hậu cần còn quan trọng hơn việc kinh doanh. Chi phí nhiên liệu không thể đoán trước , giá lao động tăng và các chi phí khác tiếp tục làm giảm lợi nhuận. Các hãng...

Quản lý kho và phân phối

Ít hơn 20% kho trung bình biết chứa những gì ở tất cả các bin. Phải không? Doanh nghiệp thành công qua các thông tin . Quản lý và di chuyển sản phẩm trong chuỗi kho và cung cấp một cách hiệu quả , bạn phải thu thập và truyền...

Sản xuất

Chiếc lược di động nổi lên như một chiến lược hàng đầu cho các nhà sản xuất. Tám trên mười nhà sản xuất báo cáo rằng sự phụ thuộc ngày càng tăng trên di động. Trong thực tế, trong một cuộc khảo sát gần đây của hơn 3.300 sản xuất...