Nhãn decal nhiệt

Nhãn Decal nhiệt là loại nhãn in không cần mực, được sử dụng trong các ngành: bưu phẩm – bưu kiện (Fadex – DHL), hàng không, cân điện tử…. độ keo bám dính cao.

Nhãn Decal nhiệt là loại nhãn in không cần mực, được sử dụng trong các ngành: bưu phẩm – bưu kiện (Fadex – DHL), hàng không, cân điện tử…. độ keo bám dính cao.

0/5 (0 Reviews)